ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τοποθεσία / Βρείτε μας στο χάρτη

Γκελσίνη Ζωή, Ψυχολόγος 

Παναγούλη 2, ΤΚ 412 22 Λάρισα 

Τηλ. 2410 535018
Κιν.: 6943 998047

E-mail:

info@gelsini-psychologos.gr

ZGelsini.psy@gmail.com

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


Στις μέρες μας, οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια και έχουν καλύτερη υγεία σε σύγκριση με το παρελθόν. Στις αρχές του 1900, οι πιο συνηθισμένες αιτίες θανάτου ήταν οι διάφορες ασθένειες, σε αντίθεση με την εποχή που διανύουμε, όπου οι πιο κοινές αιτίες θανάτου σχετίζονται με συμπεριφορές που το άτομο επιλέγει να υιοθετήσει. Οι
μη υγιείς συμπεριφορές, όπως είναι το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η καθιστική ζωή και οι ελλιπείς ικανότητες διαχείρισης προβλημάτων, έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο και την αρρώστια. Ευτυχώς, όμως, μπορούμε να μάθουμε τρόπους να ελέγχουμε τις αρνητικές σκέψεις και συμπεριφορές, καθώς επίσης και να κάνουμε θετικές και υγιείς αλλαγές στη ζωή μας, υιοθετώντας καινούριες δεξιότητες, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του ειδικού.

​Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και την ασθένεια. Ενώ οι μεταδοτικές και κληρονομικές ασθένειες είναι πολύ συνηθισμένες, υπάρχουν ωστόσο πολλοί συμπεριφορικοί και ψυχολογικοί παράγοντες που έχουν αντίκτυπο στη σωματική υγεία και σε διάφορες ιατρικές καταστάσεις. Η
ψυχολογία της υγείας είναι μια ειδικότητα που εστιάζει στον τρόπο που οι βιολογικοί, ψυχολογικοί, συμπεριφορικοί και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν την υγεία και την εξέλιξη της ασθένειας.

Ο κλάδος της ψυχολογίας της υγείας εστιάζει στην προώθηση της υγείας, καθώς επίσης στην πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας. Οι ψυχολόγοι υγείας δίνουν επίσης βάση στο πώς οι άνθρωποι αντιδρούν, αντιμετωπίζουν και ξεπερνούν μια αρρώστια.

Κάποιες από τις ασθένειες που συνδέονται στενά με ψυχολογικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες είναι οι παρακάτω:

• Εγκεφαλικό

• Καρδιοπάθειες

• AIDS

• Καρκίνος

• Γενετικές ανωμαλίες

• Μεταδοτικές ασθένειες

Οι ψυχολόγοι υγείας ασχολούνται με ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων και μερικά από αυτά είναι τα εξής:

• Μείωση του άγχους

• Διαχείριση σωματικού βάρους

• Διακοπή καπνίσματος

• Βελτίωση της καθημερινής διατροφής

• Μείωση των επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών

• Συμβουλευτική και στήριξη ατόμων με ανίατες ασθένειες